Thứ Tư, 8 tháng 6, 2016

Tiến độ thi công An Bình City ngày 07/06/2016

Cập nhật tiến độ thi công dự án an An Bình City ngày 07/06/2016.
Hiện Dự án an bình city đang được thi công với tình thần rất cao. Hiện tại, có rất nhiều nhà thầu đã tham gia thi công phần móng tầng hầm như Tân Đạt,
Nam Hoàng Việt, Vinh Phát, Hoàng Kim,Lạc Hồng...với sự giám sát của đơn vị tư vấn giám sát rất uy tín: Coninco3C, Udic.

Loạt ảnh mới nhất về dự án An Bình City ngày 07/06/2016.

Đường vào dự án An Bình City
Đang triển khai làm phầm móng
Xem thêm:
Load disqus comments

0 nhận xét